Levande kulturliv i hela landet

Lyssna

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Ylva Wolgast
Teaterscen utomhus med mycket publik omkring.

Miljöpartiet vill

  • stimulera ett levande kulturliv i hela landet,
  • utveckla biblioteken,
  • ge alla elever möjlighet att läsa estetiska ämnen i skolan, och
  • se till så att Sveriges kulturskapare får bättre villkor.

”Ett levande och oberoende kulturliv och en oberoende press är viktigt för välfärden och demokratin”

Konstnärliga uttryck och historiska samlingar är en spegling av samhället och hjälper oss att förstå såväl vår samtid som vår historia. 

Tillgänglighet till kultur

En aktiv kulturpolitik för museer, bibliotek, kulturskolor, scenkonst, idrott och folkbildning ger förutsättningar för ett brett kulturutövande i Sverige. Regeringen har satsat 100 miljoner kronor för hög kvalitet och låga avgifter inom kultur- och musikskolan och infört gratis entré på vissa statliga museer. 2017 ökar anslagen till kultursamverkansmodellen med 30 miljoner kronor för att mer kultur ska bli tillgänglig i hela landet.

Satsa på biblioteken och läsandet

I vardagen är offentliga platser som bibliotek en mötesplats för alla - med böcker, ord, berättelser och kultur. I takt med att samhället förändras måste biblioteken ges förutsättningar att utvecklas. Regeringens nationella biblioteksstrategi ska visa på bibliotekens möjlighet att stärka litteraturens ställning, främja det demokratiska samtalet och förmågan till kritisk analys och källkritik. Under 2017 satsar regeringen ytterligare på bokstart, läslov och läsdelegation.

Mångfald av kulturella uttryck

Kulturen har stort värde. Därför vill Miljöpartiet hjälpa alla människor att utveckla sin kreativitet genom eget skapande. För att ny konstnärlig mark ska brytas behövs konstnärlig frihet och möjlighet för alla att ta del av och själv bidra till kulturen. 2017 fortsätter satsningen på bidrag till den samiska kulturen och på kultur- och demokrativerksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande.

Schyssta villkor för kulturarbetarna

De enskilda konstnärerna tillhör kulturens fundament. Att konstnärer och enskilda upphovsmän ska ha rimliga ersättningar är viktigt. Därför ges scenkonstallianserna 70 miljoner kronor 2017 och biblioteksersättningen höjs i ett andra steg med 8 öre till 1,60 2017. Regeringen har också tagit fram en handlingsplan för bild och form.

Fördjupning i ämnet Kultur

Prata Kultur

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.