Sverige ska vara öppet

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

För att stärka demokratin i vårt land vill Miljöpartiet bland annat sänka rösträttsåldern till 16 år.

Miljöpartiet vill

  • främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter,
  • göra det tydligt vem som finansierar politisk annonsering och ger kampanjbidrag till politiker
  • att EU ska dra in stöd till medlemsstater som inte respekterar demokratiska principer och har en fungerande rättsstat, press- och organisationsfrihet,
  • arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade "whistleblowers" och värna meddelarskyddet för alla
  • stärka lagstiftningen för att skydda människors privatliv och kommunikation på internet.

”Varje gång någon utsätts för hot och hat är det ett hot mot hela samhället. Tystas människor tystnar demokratin.”

Alla Sveriges offentliga institutioner ska vara präglade av öppenhet mot oss medborgare. Det gäller också de politiska partierna.

Mänskliga rättigheter och demokrati i hela EU

Mänskliga rättigheter och demokrati ska gälla i hela EU. Miljöpartiet vill att EU ska kunna dra in bidrag till medlemsstater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.

Fritt och öppet

Allas rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar vill vi värna och utöka. Målet är att offentlighetsprincipen ska gälla i hela EU och i all verksamhet som betalas av staten eller kommunen.

Meddelarfriheten, som gör att du som anställd har rätt att prata med journalister om sådant som inte är bra på din arbetsplats utan att du riskerar att bli av med jobbet, ska gälla för alla. Även för den som arbetar på ett privat företag inom exempelvis vård, skola eller annan omsorg.

Vi vill att om personer som har haft högt uppsatta politiska jobb, som ministrar eller EU-parlamentariker ska en viss tid ska gå innan man börjar på en ny tjänst.

Demokrati för alla

Demokratin ska värnas och stärkas och präglas av ett jämlikt deltagande och inflytande i och mellan allmänna val. Vi står upp för ett öppet Sverige och Europa och för tryck-, yttrande- och religionsfrihet. Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska idéer får fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar.

Demokratin ska bli tillgänglig för fler. Därför stärker regeringen möjligheterna till inflytande för människor i områden med svag demokratisk delaktighet, genom särskilda resurscentrum och satsar på insatser för att främja ett högt och mer jämlikt valdeltagande.

Prata Demokrati och politik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.