Sverige ska vara öppet

Lyssna

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

För att stärka demokratin i vårt land vill Miljöpartiet bland annat sänka rösträttsåldern till 16 år.

Miljöpartiet vill

  • främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter,
  • skapa en lag som ser till så att ekonomiska bidrag till politiska partier måste redovisas öppet,
  • arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade "whistleblowers" och värna meddelarskyddet för alla
  • sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år

”När samhället glider isär behöver vi kittas samman. Vi ska ha ett samhälle med plats för alla.”

Alla Sveriges offentliga institutioner ska vara präglade av öppenhet mot oss medborgare. Det gäller också de politiska partierna. Miljöpartiet vill ha en lag som säger att om någon har gett ett bidrag på över 20 000 kronor till ett politiskt parti så ska alla kunna ta reda på vem pengarna kommer ifrån.

Vi vill också att om personer som har haft högt uppsatta politiska jobb, som ministrar eller generaldirektörer, vill börja arbeta i privata företag i stället så ska deras byte av jobb först prövas av en nämnd. En viss tid ska också gå innan personen ska få börja på den nya tjänsten.

Fritt och öppet

Allas rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar vill vi värna och utöka. Målet är att offentlighetsprincipen ska gälla i all verksamhet som betalas av staten eller kommunen.

Meddelarfriheten, som gör att du som anställd har rätt att prata med journalister om sådant som inte är bra på din arbetsplats utan att du riskerar att bli av med jobbet, ska gälla för alla. Även för den som arbetar på ett privat företag inom exempelvis vård, skola eller annan omsorg.

Demokrati för alla

Demokratin ska värnas och stärkas och präglas av ett jämlikt deltagande och inflytande i och mellan allmänna val. Vi står upp för ett öppet Sverige och för tryck-, yttrande- och religionsfriheten. Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska idéer får fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar. Vi vill sänka rösträttsåldern till 16 år, öppna för fler lokala folkomröstningar och ge fler möjlighet att rösta i riksdagsvalen. Sverige, och vår demokrati, ska bli tillgänglig för fler. Därför stärker regeringen möjligheterna till inflytande för människor i områden med svag demokratisk delaktighet, genom särskilda resurscentrum och satsar på insatser för att främja ett högt och mer jämlikt valdeltagande.

 

Prata Demokrati och politik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.