Hundra procent förnybart

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart.

Miljöpartiet vill

  • satsa stort på att utöka vår förnyelsebara energiproduktion, framförallt på den havsbaserade vindkraften
  • ge generösa stöd och hjälp till alla som vill spara energi
  • fasa ut all fossil olja, kol, gas och kärnkraft
  • bygga ut smarta elnät snabbare så att trafik och industri kan drivas med el i hela landet.

Nyheter på Energi

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

Elprisstödet måste bli mer rättvist

Kärnkraftens vänner blundar för Putins uran

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter