Hälsa i centrum

Lyssna

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Miljöpartiet vill

  • att den som blir sjuk ska få vård av hög kvalitet oavsett var i landet den bor,
  • att vården får större resurser att förebygga ohälsa,
  • att personalen får goda arbetsvillkor, rätt utbildning och arbetsuppgifter,
  • att samhället ska organiseras så att det främjar människors hälsa.

Vården ska fungera bra. Var du bor eller hur din sjukdomssituation ser ut ska inte spela någon roll. Ny teknik kan bidra till nya smarta lösningar och patientsäkerheten bör öka. Miljöpartiets mål för en grön hälso- och sjukvård är att den ska vara hälsofrämjande, jämlik och modern.

Vården ska hålla god kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Det betyder att vi tycker att sjukvården ska betalas via skatten. Plånboken får inte styra vilken vård du får. Patienter ska ha mer att säga till om och erfarenheter ska tas tillvara bättre.

Se och behandla hela människan

För mycket av dagens hälso- och sjukvård behandlar bara symptomen. Miljöpartiet vill att en helhetssyn på människan och människans omgivning ska genomsyra hälso- och sjukvården. För oss betyder det att vården ser hela människan som söker vård, inte diagnoser. Miljöpartiet vill ha en folkhälsolag.

Vi vill komma tillrätta med bristen på läkare som finns i vissa delar i landet, särskilt inom vissa specialiteter. De olika yrkeskategorierna i vården bör delvis få andra roller för att kunna arbeta på bästa sätt. Arbetsvillkoren inom vården ska vara bra och det ska bli lättare för den som arbetar inom vården att få utveckla sin kompetens.

Fördjupning i ämnet Hälso- och sjukvård

Prata Hälso- och sjukvård

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.