Hälsan först

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Miljöpartiet vill

 • bryta trenden med en ökande psykisk ohälsa,
 • korta vårdköerna och satsa på bättre kvalitet och tillgänglighet i vården,
 • sätta hälsan i centrum och minska klyftorna i folkhälsan,
 • utbilda fler läkare och specialistsjuksköterskor och skapa bättre arbetsvillkor för de som jobbar i vården.
 • att vård och omsorg inte ska bedrivas i vinstsyfte.

Motverka psykisk ohälsa

Många lider av stress och utbrändhet. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Miljöpartiet vill bryta den trenden. Steg för steg vill vi införa en köfri barn- och ungdomspsykiatri och samtidigt bygga ett samhälle där behovet av den är mindre.

Skola, socialtjänst och vård ska arbeta mer när det gäller att hjälpa unga och vi vill öka resurserna till elevhälsan. Vi vill att vårdcentralerna bättre ska kunna möta psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i alla åldrar och stärka det förebyggande arbetet mot självmord.

Korta vårdköerna

Oavsett var du bor ska du ha tillgång till bra vård utan långa köer. Miljöpartiet vill att den nära vården ska byggas ut och utveckla möjligheterna till digitala vårdbesök. För oss är det viktigt att vård och omsorg utgår från varje individ. För att uppnå detta behöver kommuner och regioner få mer resurser.

Hälsan i centrum

Många av de sjukdomstillstånd som finns kan förebyggas och vi vill göra mycket mer för att få ett samhälle där människor inte blir sjuka i onödan.

Minska klyftorna i folkhälsan

Det finns stora skillnader i hur vi mår både fysiskt och psykiskt, inte minst mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite.

Vi vill införa en folkhälsolag som bidrar till ett mer socialt samhälle. Vi vill förbättra människors livsmiljö genom att minska skadliga partiklar i stadsluften, förbjuda miljögifter och förbjuda transfetter i mat. Vi tycker att alla politiska beslut ska styra mot en bättre folkhälsa.

Fler anställda i vården

Vi vill skapa bättre arbetsvillkor för de som jobbar i vården och det ska bli lättare att få utveckla sin kompetens. Brist på specialistläkare och sjuksköterskor förlänger vårdköerna och tvingar regionerna att hyra in personal för dyra pengar. Vi vill satsa de pengarna på annat, till exempel på mer personal inom primärvården och kortare köer till cancervården.

Vård och omsorg utan vinstsyfte

Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen. Vi vill att skattepengarna som går till välfärden ska stanna i välfärden, eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vi vill också förbättra för idéburna aktörer att verka inom vård och omsorg.

Hälso- och sjukvård i EU

Miljöpartiet tycker att det är bra att den sociala sociala pelaren finns. Den kan hjälpa att förbättra hälso- och sjukvård och långvarig vård och omsorg i hela EU.

Vi vill också införa alternativa välfärdsmått i EU, för att synliggöra kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd. 

Miljöpartiet regerar

Under vår tid i regering har vi: 

 • Anställt fler inom vården.
 • Ökat de generella statsbidragen så att regionerna kan satsa mer på sjukvården.
 • Gjort riktade insatser på cancervården.
 • Stärkt primärvårdens arbete med kvinnors hälsa.
 • Förstärkt förlossningsvården.
 • Gjort mammografiscreening och screening för att upptäcka livmoderhalscancer avgiftsfri.
 • Satsat på sjukvårdens personal, för att komma tillrätta med bemanningsproblem som orsakar vårdköer och stängda vårdplatser.
 • Infört en förstärkt vårdgaranti inom primärvården för att du snabbare ska få hjälp när du behöver det - redan inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal, du ska behöver inte vänta på en läkare i samma utsträckning som tidigare

Prata Hälso- och sjukvård

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.