Människor ska mötas med möjligheter, inte murar

Nyanlända människor ska tidigt inkluderas i Sverige. Språk, skola, bostad och jobb är viktigt. Vi vill möta människor med möjligheter, inte murar.

Miljöpartiet vill

  • ge människor rätt att jobba från dagen de sökt asyl,
  • göra det lättare att få jobb på meriter från utlandet,
  • återinföra permanenta uppehållstillstånd,
  • underlätta för familjer att återförenas, samt
  • ge alla skolor resurser för att ta emot nyanlända.

Rätt att jobba

Människor ska välkomnas i samhällsbygget med öppenhet. Den som väntar på besked om asyl ska få fylla dagarna med meningsfulla aktiviteter. Vi vill göra så att alla får lov att arbeta från dag ett.

Lätt att jobba

Medan Sverige har brist på ingenjörer tar nyanlända ingenjörer okvalificerade arbeten. Andra nyanlända utan meriter har svårt att få jobb alls. Därför vill vi göra det lättare att få validera akademiska och yrkesmässiga meriter från andra länder.

Vi vill satsa särskilt på nyanlända kvinnor med moderna beredskapsjobb. Vi vill även att fler än bara Arbetsförmedlingen ges lov att erbjuda nyanlända praktik.

Trygg att satsa

Människor behöver känna trygghet för att våga satsa och bygga upp ett nytt liv. Vi vill öka möjligheterna att ta sin familj till Sverige. Vi vill återgå till permanenta uppehållstillstånd, istället för dagens tillfälliga.

En människa som får uppehållstillstånd ska ges rätt att bo kvar i kommunen där hen först fått bo. Så kan människor bygga vidare på sina nätverk, känna trygghet och våga satsa.

Språk som nyckel

Vuxna nyanlända ska få bättre undervisning i svenska. Vi vill också erbjuda högutbildade undervisning  i svenska på universitet. Barn och ungdomar ska ges lektioner i modersmål, forskning visar att det är lättare att lära sig svenska då. Vi vill införa digital språkundervisning.

Resurser i skolan

Idag tar ett mindre antal skolor emot majoriteten av de nyanlända eleverna. Vi att alla skolor hjälps åt. Vi vill att de skolor som tar mest ansvar ska få mer resurser.

Ideella krafter

Många ideella krafter har startat hockeyträning, odling, promenader, jämställdhets, körsång och svampplockning med nyanlända. Vi vill satsa på allt sådant engagemang, som bygger broar mellan människor med olika bakgrund. Vi vill också satsa mer på myndigheternas samarbete med ideella krafter.

I EU

Miljöpartiet vill:

  • att så stor hänsyn som möjligt tas till vilket land den asylsökande vill söka asyl i. Integrationen underlättas när människor får möjlighet att bygga vidare på kontakter de redan har i Europa.
  • att rätten till familjeåterförening ska gälla i alla EU:s länder, oavsett vilken skyddsgrund som ligger till grund för uppehållstillstånd.
  • öka möjligheterna för arbetskraftsinvandring EU

Prata Nyanländas etablering

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.