Rätt att må bra

Många lider av stress och utmattning. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Trenden ska vändas. Vi vill göra psykiatrin för barn och unga köfri – och skapa ett samhälle där alla kan må bra.

Miljöpartiet vill

  • ha en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP) med mer pengar och skärpt vårdgaranti,
  • stärka skolans förebyggande roll med mer pengar till elevhälsan,
  • skapa ett samhälle där det är lättare att må bra.

Köfritt BUP

Unga som mår dåligt ska få stöd i tid. Vi vill skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Steg för steg ska köerna kortas genom att öka resurserna och skärpa vårdgarantin. Även vårdcentraler och den nära vården ska möta psykisk ohälsa bättre. Vi vill att fler psykologer utbildas och anställs.

Hälsosam skola

Du ska må bra i skolan. Varje elev ska få stöd och utmaningar i rätt takt. Vi vill ge elevhälsan mer resurser och motverka mobbning, genom att stärka skolans förebyggande arbete.

Betyg ska vara rättvisa. Många elever upplever att de bedöms utifrån det som de har svårast för. Vi vill ge lärare större rätt att väga samman en elevs hela prestation i betyget.

I gymnasiet vill vi ersätta de ständiga betygen för varje kurs med ämnesbetyg. Vi vill ha fritt från betyg i lägre åldrar. 

Hälsosamt samhälle

Vi vill ha ett Sverige där vi hinner njuta i vardagen och möta varandra. Vi vill stegvis sänka normalarbetstiden. Barn och unga ska lätt kunna röra sig utomhus, motionera, sporta och umgås. Vi vill stärka föreningslivet. Alla barn och ungdomar ska kunna få en plats i kulturskolan.

Alla har rätt att må bra.Nya mått och mål för samhällets utveckling behövs. Miljöpartiet i regering har tagit fram nya mått för välfärd. Där vägs livskvalitet, hållbarhet och hälsa in, utöver BNP. Nu vill vi göra de nya måtten styrande i den ekonomiska politiken.

 

Nyheter på Rätt att må bra

Mer stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter