Motioner

Motioner

Motioner som Miljöpartiet har lagt till Linköpings kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026.

2024

Samordna snöröjningen av trottoarer

Utvärdera beslut mot våra klimatmål

Starta promenadgrupper för äldre

Gör Linköpings historia tillgänglig för linköpingsbor, besökare, skolelever och turister

2023

Ren luft i stadskärnan – inför miljözoner för att minska luftföroreningarna

Stötta skolorna att införa mobilfri norm på högstadiet

Klimatanpassa förskole- och skolgårdar

Nya gatunamn för Rydsvägen, för att skapa tydligare kvartersstruktur

Fler platser för möten, lärande och rekreation längs med Tinnerbäcken

Inför ABC för god psykisk hälsa i Linköping

Gör Linköpings kommun till en klimakterievänlig arbetsplats

Stoppa planläggningen av Distorp

Mät vattenkvaliteten på fler badplatser

Menssäkra kommunens verksamhetslokaler och arbetsplatser

Linköping City Airport AB skall minst uppvisa nollresultat

2022

Stärk Linköpings betydelse i elektrifieringen genom distribuerad energiproduktion

Stärk Linköpings betydelse i elektrifieringen genom att utveckla smart och flexibel energianvändning

Höj ambitionen för att motverka långtidsarbetslösheten i Linköpings kommun


Motioner som Miljöpartiet la under mandatperioden 2018-2022.

2022

Sök vänortssamarbete med en stad i Ukraina

Ta fram en avsiktsförklaring för landsbygden

2021

Förbättra för Linköpings kulturutövare

Inför 15-minuters-staden i Linköping, efter modell från Paris

Inför kostnadsfri simskola

Kartlägg och upptäck våldsutsatthet

Hjälp skolan att stötta barn som bevittnat och/eller blivit utsatta för våld hemma

Kommunen som arbetsgivare ska bli bättre på att stötta anställda som utsätts för våld i nära relationer

Ge uppdrag till Stångåstaden att utveckla arbetet för att upptäcka våld i hemmet

En väg in för våldsutsatta i kommunen och regionen

Förbättrad samverkan kring våldsutsatta kvinnor

Framtidens särskola

Inför modellen ”Sluta skjut” i Linköping

Inrätta fler naturreservat

Signera Klimatkontrakt 2030

Minska ljusföroreningarna

2020

Tillskapa ett nytt koloniområde

Låt KFUM funkis få leva

Rörelseinspirerande utemiljöer

Pilotkommun för hållbara transporter

Inför Bostad först för att minska hemlösheten

Planera för hund!

2019

Öppna ett akutboende för hemlösa

Vem bygger framtidens Skäggetorp?

Minska matens klimatavtryck

Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor

Främja företagandet i Skäggetorp

Inför konceptet Food-for-Life i Linköpings kommun

Modernisera halkbekämpning och snöröjning

Utöka den områdesbaserade socialtjänsten

Sluta subventionera Linköpings flygplats

Inför möjlighet till sociala måltider för äldre

Upprätta en kommunal koldioxidbudget

Likvärdig rätt till skolskjuts

Rusta upp Ryds motionscentrum

2018

Nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården

Barnrättsstrateg för våra barns rätt

Erbjud plats på fritidshem för alla 6-9-åringar oavsett föräldrarnas sysselsättning

Rörelse och idrott på raster och fritidstid

Inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd

Erbjud fortsatt daglig verksamhet för personer över 65 år

 

Nyheter på Motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter