Nu avgörs framtiden

Lyssna

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Planetens viktigaste fråga. Se filmen (1:43)

Miljöpartiet vill

 • satsa på tåg i tid i hela landet, nattåg till Europa och nya höghastighetståg,
 • minska flygets klimatpåverkan med klimatskatt på flyg,
 • ersätta fossil bensin och diesel med 100% förnybart bränsle och el,
 • bygga attraktiva och levande städer med trähus, grönska och kollektivtrafik,
 • satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat.

Inspirera världen

Miljöpartiet vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver modiga beslut. Vårt Sverige är attraktivt genom att gå före och öppna för innovation och utveckling.

Klimatsmart mat, elbilar, köp av tjänster och reparationer, grön industri och cykling ska gynnas. Omställningen ska ske så att social och ekonomisk hållbarhet stärks. Genom att visa världen att vi kan leva fossilfria, moderna och goda liv får ett litet land stor påverkan.

Höghastighetståg istället för flyg

Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg. Restider mellan storstäder kan halveras. Dagens järnväg ska rustas upp. Tågen ska gå i tid. Vi vill att flygets utsläpp ska minska. Klimatskatten på flyg är ett första steg och ska höjas.

Bränslebyte och elbilar

Med bränslebytet fasar vi ut fossilt mot förnybart i pumparna. Senast år 2030 ska sista droppen fossil bensin och diesel bort. Med höjd skatt på tunga fossilbilar, och med större bonus för elbilar, förändrar vi bilköpen.

Städer för människor

Städer ska ha ren luft och grönska. Vi prioriterar de som cyklar, går och åker kollektivt. Vi vill ha fler hus i trä istället för betong. Det är både klimatsmart och vackert.

Klimatsmart mat

Vi vill öka andelen ekologisk mat. Vi vill gynna närodlat och vegetariskt. Vi vill att skola, vård och äldreomsorg serverar mat som är god, hälsosam och bra för klimat och miljö.

100 procent förnybart

Vi vill satsa på utbyggnad av sol- och vindkraft. Sverige ska nå målet om hundra procent förnybar elproduktion i förtid. Senast 2045 ska Sverige ha noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi vill prioritera landsbygdens transporter, tillgång till bredband och samhällsservice, och bygga ett hållbart Sverige.

Cirkulär ekonomi

Köp av tjänster och reparationer ska gynnas före nya prylar. Att ge möjlighet till mer tid istället för högre lön är klimatsmart. Vi vill ha högre skatt på utsläpp och satsa mer på svensk fossilfri industri och fasa ut fossilt innehav i svenska pensioner. 

Global klimatoffensiv

Miljöpartiet vill trappa upp klimatarbetet i världen. Vi vill driva på för att EU ska införa klimatavgifter mot länder som lämnat Parisavtalet. Vi vill anta en klimatlag i EU. En global kriskommission för klimatet ska inrättas. Rika länder som Sverige ska finansiera klimatarbete i fattigare länder.

 

Miljöpartiet regerar

För första gången är Miljöpartiet i regering. Vi gör stor skillnad

 • Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål
 • En bindande klimatlag är klubbad
 • Klimatskatt på flyg införs
 • Bränslebyte från fossilt till förnybart för bilar ökar
 • Elbilar och laddstolpar har fyrfaldigats med vår satsning
 • Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion senast 2040
 • Moms på reparationer är sänkt
 • Premie till köp av elcykel införs 

 

Prata Klimat

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Klimat