Migration och lika rätt

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Fredrik Hjerling
Alla som befinner sig i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter.

Miljöpartiet vill

  • att människor som behöver ska få stanna i Sverige,
  • skapa lagliga vägar in i landet,
  • att alla ska ha samma grundläggande rättigheter, och
  • att alla som kommer hit snabbt ska få kontakt med skola, vård och jobb.

”Jag kommer att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar in i EU för att söka asyl. Förra året var det 3.700 personer som dog, en tredjedel var barn. Det är så klart helt ohållbart att situationen ska fortsätta.”

Människor är det som utgör vårt samhälle, vi är alla en resurs och inte en belastning. Därför är det för Miljöpartiet självklart att jobba för en human invandringspolitik och en bättre samhällsintegration.

Den som behöver ska få stanna

I dag utvisas människor som borde ha rätt att stanna i Sverige. Allvarligt sjuka människor ska inte utvisas och barns egna skäl till att stanna här ska alltid prövas. Ingen kommun ska kunna neka till att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Miljöpartiet vill också att det ska bli lättare för familjer att återförenas.

Lättare att komma hit

Sverige ska vara en plats som människor vill flytta till för att arbeta, studera och forska. Genom att erbjuda människor med utbildning och yrkeskunskaper bra arbetsvillkor hoppas vi att fler ska välja att leva och arbeta här. Miljöpartiet vill också se fler lagliga vägar in i EU för dem som behöver komma hit.

Alla har rättigheter

Alla som befinner sig i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter. Papperslösa ska ha rätt till vård och alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Miljöpartiet vill också stärka arbetskraftsinvandrares rättigheter så att ingen utnyttjas.

Diskriminering gör Sverige fattigare

Samhället förlorar på att människor blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill att det ska bli lättare att driva diskrimineringsmål i domstol. Arbetet mot rasism och diskriminering måste börja redan i skolan. I kontakten med svenska myndigheter ska det vara möjligt att använda det språk man kan bäst.

En bra start i Sverige

Människor som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Sverige. Miljöpartiet vill satsa på jobb och trygghet i miljonprogrammen genom upprustning av dessa områden.

Fler språk är bättre

Den som får utveckla sitt modersmål har lättare att lära sig fler språk. Miljöpartiet vill satsa mer på modersmålsundervisning i både förskola och skola. Elever ska också kunna få undervisning i till exempel matte och engelska på sitt modersmål. Kvaliteten på Svenska för invandrare (SFI) måste bli bättre, till exempel ska högutbildade kunna erbjudas undervisning i svenska på universiteten.

Prata Migration och lika rätt

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.