Fler ska få stanna

Lyssna

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Jesper Isaksson
Alla som befinner sig i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter.

Miljöpartiet vill

  • motverka orsakerna till att människor tvingas fly
  • att fler ska få stanna i Sverige
  • att EU skapar säkra vägar hit och att alla medlemsländer tar emot flyktingar
  • att Sveriges tillfälligt mer restriktiva flyktingpolitik avskaffas så snart som möjligt
  • att barnen som kom ensamma år 2015 ska få stanna

”Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar.”

Färre som flyr

Världen upplever just nu en flyktingkatastrof. Krig, förföljelser och extremväder är tre av orsakerna. Miljöpartiet har en kraftfull politik för global utveckling. Vi satsar på klimatet, fred, mänskliga rättigheter och FN. Människor ska inte behöva fly.

Fler ska få stanna

Behovet av skydd ska avgöra vem som får asyl. Vi är emot att sätta ett maxantal och stänga dörren för andra, som också behöver skydd och har rätt att söka asyl. Asylrätten ska värnas. Fler ska få stanna i Sverige.

EU kan mer

Att ge skydd för alla som flyr hade inte varit så svårt om EU hjälptes åt. Vi vill att alla EU-länder tar emot flyktingar. Sverige ska jobba hårt för att EU också värnar asylrätten.

På uppdrag av regeringen har Maria Ferm lett en utredning om lagliga vägar till EU. Människor ska inte tvingas riskera livet på Medelhavet.

Snar återgång till mer human politik

Sedan 2015 har Sverige tillfälligt mer restriktiv flyktingpolitik. Den kom till ett exceptionellt läge, men ger svåra konsekvenser för barn och vuxna.

Miljöpartiet vill återgå till en mer normal och human ordning så snart som möjligt, genom att mottagandet byggs ut och nyanländas etablering blir bättre.

För oss är det självklart att uppehållstillstånd ska vara permanenta, att familjer ska kunna återförenas. och att personer med ömmande skäl ska få stanna.

Låt de unga stanna

År 2015 kom många barn ensamma till Sverige. Ansökningarna har dragit ut på tiden med flera år. De som hunnit fylla arton räknas inte som barn längre. De kan utvisas, trots att de går i skola och rotat sig. Vi jobbar för att de ska få stanna.

Öppna dörrar till jobb, forskning och studier

Vårt land är en plats dit människor vill komma för att jobba, studera och forska. Genom att erbjuda bra arbetsvillkor hoppas vi att fler vill leva och verka här. Människor är en resurs.

Prata Migration och lika rätt

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.