Öppen och human migrationspolitik

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Jesper Isaksson
Alla som befinner sig i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter.

Miljöpartiet vill

  • värna asylrätten
  • ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas och återinföra permanenta uppehållstillstånd
  • särskilt värna de som lever i stor utsatthet
  • underlätta etableringen för nyanlända och förbättra situationen för ensamkommande unga
  • stå upp för fred, rättvisa och klimatet så att färre tvingas fly.

Öppen och human migrationspolitik

Människor som flyr för sina liv ska inte mötas av murar. Europa ska ta ansvar och Sverige ska vara ett land som står för öppenhet och medmänsklighet.

Asylrätten ska värnas. Vi vill ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas, införa permanenta uppehållstillstånd och särskilt värna sjuka, barn och unga.

Genom att återinföra särskilt ömmande omständigheter för barn tar vi steg mot att tillgodose barns rättigheter. Personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd men som riskerar utvisning bör få stanna när de har en stark anknytning hit, till exempel genom familj, vänner och gymnasiestudier.

Bättre mottagande och etablering

Den som kommer hit ska mötas av kunniga språklärare – inte flera års kö på Migrationsverket. Sverige har klarat av att växa på ett bra sätt förr. Det ska vi göra i framtiden också.

Vi vill ge människor rätt att jobba från första dagen de sökt asyl. Vi vill göra det lättare att få jobb på meriter från utlandet och öka antalet platser på yrkesutbildningar, Komvux och folkhögskola – med särskilt fokus på nyanlända kvinnor.

Vi vill förbättra situationen för ensamkommande ungdomar genom kortare väntetider, en mer rättssäker asylbedömning, insatser mot psykisk ohälsa och en tryggare boendesituation.

Färre ska tvingas fly

Vi har en kraftfull global politik för att bekämpa orsakerna till att människor flyr. Vi står upp för fred, rättvisa, klimatet och mänskliga rättigheter i världen.

Sverige ska inte exportera vapen till diktaturer och vi säger nej till Nato-medlemskap. Vår vision är en värld där alla kan flytta, men ingen tvingas att fly.

Prata Migration och lika rätt

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.